Přeměňte galony tekutého US gal na kapky vodní kapky - objem gtt SI a kapacita pro kulinářskou praxi