Převeďte 1 lb, libru na 3 oz MEČOVCE, VAŘENÉ, SUCHÉ TEPLO