Otázka o tloušťce šamotových cihel a velikostech pálených cihel v USA